Οι Υπηρεσίες μας

Τελευταίες τεχνικές

Καινοτόμες Τεχνολογίες

Εξειδικευμένο προσωπικό

Ορθοδοντική Παιδιών

Η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό πρέπει να γίνει στην ηλικία των 7-8 ετών. Σε αυτήν την ηλικία, εάν χρειαστεί θεραπεία, συνήθως είναι προληπτική και η διάρκειά της είναι σχετικά μικρή.Η έγκαιρη διάγνωση των ορθοδοντικών προβλημάτων από τον ειδικό και η άμεση θεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της κατάστασης του στόματος, αλλά ακόμα και την ανάγκη πολυπλοκότερης ορθοδοντικής θεραπείας στο μέλλον.

Ορθοδοντική Ενηλίκων

Η Ορθοδοντική δεν έχει ηλικία. Πλέον οι ενήλικοι ασθενείς αποτελούν μεγάλο μέρος των περιστατικών στα ορθοδοντικά ιατρεία και για έναν ακόμα λόγο, γιατί δεν ανησυχούν για την εμφάνισή τους κατά την διάρκεια της θεραπείας, επειδή οι ορθοδοντικοί μηχανισμοί μπορούν να είναι αόρατοι πχ.διαφανείς νάρθηκες, κεραμικά brackets κλπ.

Στους ενήλικες επίσης, η θεραπεία μπορεί να είναι συμπληρωματική ή βοηθητική, στην αντιμετώπιση πιο σύνθετων οδοντικών προβλημάτων και σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής πχ. προσθετική, περιοδοντολογία κλπ.

Ορθοδοντική Εφήβων

Η κατεξοχήν θεραπευτική αντιμετώπιση οδοντικών ή οδοντογναθικών δυσαρμονιών συνήθως αρχίζει στην ηλικία των 9-11 ετών και έχει μεγαλύτερη διάρκεια – περίπου δυο χρόνια. Ο μύθος ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή από μεικτό σε μόνιμο οδοντικό φραγμό, για να ξεκινήσει μια θεραπεία, έχει από καιρό καταρριφθεί. Οι ορθοδοντικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στη φάση αυτή ποικίλουν, όπως και ο σχεδιασμός της θεραπείας, που εξατομικεύεται για κάθε περιστατικό.

Ψηφιακή Ορθοδοντική

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Ορθοδοντική, μας επιτρέπει να καταγράφουμε, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε θεραπείες με ψηφιακές τεχνικές, που είναι πιο εύκολες και ευχάριστες για τους ασθενείς μας και εξαιρετικά αξιόπιστες στην αποτελεσματικότητά τους.

Οι ψηφιακές κάμερες, οι ενδοστοματικοί σαρωτές, οι ψηφιακοί εκτυπωτές είναι νέα εργαλεία στην υπηρεσία της ορθοδοντικής. Μας επιτρέπουν τη σωστή αποτύπωση και καταγραφή του περιστατικού, τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό των θεραπειών, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, καθώς και την κατασκευή εξατομικευμένων διαφανών ναρθήκων, που αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική στο ιατρείο μας.

Κλείστε ένα ραντεβού