Ψηφιακή Ορθοδοντική

Πρώτη φορά ασθενής;

Κλείστε ένα ραντεβού!

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Ορθοδοντική, μας επιτρέπει να καταγράφουμε, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε θεραπείες με ψηφιακές τεχνικές, που είναι πιο ευχάριστες για τους ασθενείς μας και εξαιρετικά αξιόπιστες στην αποτελεσματικότητά τους.

Οι ψηφιακές κάμερες, οι ενδοστοματικοί σαρωτές και ο ηλεκτρονικός σχεδιασμός των θεραπειών, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, καθώς και η κατασκευή εξατομικευμένων διαφανών ναρθήκων, αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική στο ιατρείο μας.

Η χρήση διαφανών ναρθήκων στις ορθοδοντικές θεραπείες είναι μια αρκετά διαδεδομένη τεχνική πλέον, κυρίως λόγω της ευκολίας που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτό. Χρειάζεται όμως πάντα να γίνεται επιμελής διάγνωση και καλός σχεδιασμός της θεραπείας, καθώς επίσης, να επιλεγεί η καταλληλότερη τεχνική, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιστατικού, προκειμένου να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κλείστε ένα ραντεβού